Tvister

Oplysning om klagemuligheder.

Bliver vi uenige om en handel, mangelafhjælpning eller andet, kan du klage til:
1. Camping Branchens Reklamationsnævn, Mosedalvej 15, 2500 Valby. Ring på 36 14 04 57 og få tilsendt en klageformular eller
2. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via forbrug.dk eller
3. EU-Kommissionen online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – ec.europa.eu. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse Marco@nhcamping.dk